Stafettprojektet ”Vart är vi på väg”

Konstfarstuns fönster. Samma tågbana, men varannan måndag ett nytt landskap och en ny konstnär. Konstfarstun, Smålandsgatan 8. I Kalmar. Under v 14-15 deltar jag med min tolkning av projektet. Måndagen den 4 april är galleriet öppet under en after work kl

17.30-19.00 där du har möjlighet att träffa konstnären och galleristen.

vart_ar_vi_pa_vag

Fotograf: Rosemarie Holmström