Adventsutställning 2011

Jag deltog i en samlingsutställning som arrangerades av Högsbybygdens konstförening 4-11 december 2011

under_projekt10_stor